INTRO: SOUND OF THE BEAST

Heavy Metal began in chaos. A warpedguitar chord here, a battery of drums there, and the howling cry of painful souls that had never been heard before. Alone in their private darkness, these strange notes and twisted lyrics slowly began to converge, until one day they formed a new and wholly powerful musical force. To some it was the dark and frightening chant of the devil himself. But to the countless legions of heavy metal fans everywhere — it was the ultimate explosion of thoughts, feelings, and images they could never verbalize for themselves.

It was the Sound of the Beast inside them all, and finally, it was allowed to come out and play — with demonic eyes, razor-sharp claws, and a toothy smile that led the way to a headbanging revolution.

Intro: Ďáblův hlas

Heavy metal počal z chaosu. Tu zdeformovaný kytarový akord, tu přechod bicích, jinde kvílivý křik trýzněných duší, který dosud nebylo slyšet. Opuštěny v soukromé temnotě se tyto podivné tóny a zvláštní texty začaly pomalu soustřeďovat, až jednoho dne zformovaly novou a mocnou hudební sílu. Některým to znělo jako temný a hrozivý zpěv samotného ďábla , ale pro nespočetné legie heavymetalových fanoušků po celém světě to byla základní exploze myšlenek, pocitů a obrazů, jež dosud samy nedokázaly vyjádřit.

V nich všech rezonoval ďáblův hlas, který konečně mohl vyjít na světlo a znít – s démonickýma očima, drápy ostrými jako břitva a okouzlojícím úsměvem, který ukázal cestu k revoluci!TIME OF THE BURNING

1. It´s only rain and riding the storm, follow my steps in fussy world.
The road is blank it seems to be my own,it´s different that in start again.

Another skill we get for again, fighting for what we belive in.
Hold up the wall to enemy votes, break up the chains,inside we burn.

Whenever time is leaving, whenever you can Feel all right.
No more attractive manners, for building the sympathy.

In the time of the burning, Rock´n´roll is turning.
In the time of the burning, Rock´n´roll tonight.

2. Forever light of metal shal burn,we set it loud and without cessions.
Take it or leave this manner of world, we are unchanged and destiny calls.

Whenever time is leaving, whenever you can Feel all right.
No more attractive manners, for building the sympathy.

In the time of the burning, Rock´n´roll is turning.
In the time of the burning, Rock´n´roll tonight.

TIME OF THE BURNING
(ČAS HOŘENÍ)

Je to jen déšť a rozpoutaná bouře,
Sledující mé kroky v uspěchaném světě.
Cesta se mi zdá být prázdná,
je jiná než znovu na začátku.

Máme za sebou další metu,
bojovat za to, v co věříme.
Nastavit zeď nepřátelským hlasům,
přetrhnout řetězy, uvnitř hoříme.

Kdykoliv odchází čas,
kdykoliv se můžeš cítit skvěle.
Žádné atraktivní manýry,
pro budování sympatie.

V čase kdy hoříme,
se roztáčí Rock´n´roll.
V čase kdy hoříme,
Rock´n´roll dnes v noci.

Věčné světlo metalu bude hořet,
Nastavíme to nahlas a bez ústupků.
Přijmi nebo nech být tenhle způsob světa,
Jsme odpoutaní a osud volá.

Kdykoliv odchází čas…GIVE IT UP

1.) I, Every fucking day, trying to, survive anyone who knocks me down.
Blood! Heap inside my brain. No! this wall is all around it covers me.

I´m, looking for the might,keep out, of this crazy world around,I close my eyes.
Shout,I must really shout,inside, follow me this evil fright,Insanity.

R: Give it up, Give it up, If you´re losing your mind,for who wishes you to fight.
Give it up, Give it up, all your life.

2.) Rush, information rush, it knocks, on the doors of dailylife reality.
Despair You Blaze away to dust. Dropwise, feed your insanity, so give it up!

R: Give it up, Give it up, If you´re losing your mind,for who wishes you to fight.
Give it up, Give it up, all your life.

Rush, information rush, it knocks, on the doors of dailylife reality.

3.) No, there´s no place to hide.So try, to live for your personal security.
So what,what will be fine.Get out,from the place that all around
destruction me.

R: Give it up, Give it up, If you´re losing your mind,for who wishes you to fight.
Give it up, Give it up, all your life.

GIVE IT UP (VZCHOP SE)

Každý zasraný den,
snažím se uchránit před každým,
kdo mě sráží dolů.
Krev! se mi hromadí v hlavě,
Ne! ta stěna je všude kolem, celého mě obklopuje.

Já, hledám tu moc,
držet si od těla ten šílený svět okolo,
Zavírám oči.
Křičet! Musím opravdu křičet,
uvnitř mě pronásleduje ta zlá obava,
šílenství!

Vzchop se, vzchop se
Když ztrácíš hlavu,
Pro koho bys chtěl bojovat?
Vzchop se, vzchop se, po celý svůj život.

Nával, nával informací,
klepe na dveře každodenního života.
Zoufalství tě spálí na prach.
Po kapkách se naplní tvé šílenství,
Tak se vzchop!

Vzchop se…

Nával, nával informací,
klepe na dveře každodenního života.

Ne, není se kam ukrýt.
Tak zkus žít pro své osobní bezpečí.
Ale co? Co bude v pořádku?
Vypadnout z toho místa, co mě všude kolem ničí!

Vzchop se…KILL MY PAIN

1.) I´m still on my way, that leads me on to hell.
Black thought still in my brain, follow my as well.
Beyond this time I´ve prayed, no more already yet.
So now get out my way. I dont´ controle myself.

2.) I´m blind, it´s only pain, that´s absorbing my brain.
My hands are full of shake, I´m on the hunt again.

P: If you´re gonna feel „It will be fine tommorow“.
It will symbolize to me……
If you´re gonna do that I will do tomorrow.
It will mesmerize to me……

R: Kill my pain, I must do it again, in my hearth, I´m a still runing away.

KILL MY PAIN (ZABIJ MOU BOLEST)

Jsem stále na cestě,
Která mě vede do pekel.
Temná myšlenka na mysli,
Která mě stejně pronásleduje.

Přes tento čas se modlím,
Více už ne!
Tak teď mi ustupte z cesty,
Ztrácím nad sebou kontrolu.

Jsem slepý, je tu jen bolest,
kterou absorbuje můj mozek.
Ruce se mi třesou,
Jsem znovu na lovu.

Když pociťuješ „zítra to bude zase dobré“
tak tohle mě symbolizuje.
Jestli děláš to, co budu dělat zítra já,
mě tohle hypnotizuje.

Zabij mou bolest, musím to zase udělat,
uvnitř ve svém srdci stále utíkám.POWERMAN

1.) I am the Power man, spark lightning in your mind
I come to revenge metal crowds.
Six thousand hurricanes, now returning my spite,
Which are burning like a glowing sun.

R: Here I am now and I was born,born to fight,
preserving metal his old might.
Roaring crowds and the leather full of spikes.
I come into your life.

2. I am the Power man, I’m blowning bolt of steel
my army´s bigining to fight.
I am the creeping man I´m look into your eyes.
but heavy metal still be might.

R: Here I am now and I was born,born to fight,
preserving metal his old might.
Roaring crowds and the leather full of spikes.
I come into your life.

Power man, power man, power man, power man !!!

3. 3. I am the Power man, spark lightning in your mind
I come to revenge metal crowds.
Six thousand hurricanes, now returning my spite,
which are burning like a glowing sun.

R: Here I am now ……

POWERMAN

Já jsem Powerman, jiskřící blesk v tvé mysli,
Přišel jsem pomstít metalové davy.
Šest tisíc hurikánů teď přináší mou mstu,
Která hoří jako žhnoucí slunce.

Teď jsem tady a byl jsem zrozen,
Zrozen bojovat.
Uchovat metalu jeho starou sílu.
Řvoucí davy a kůže plná hřebů.
Přicházím do tvého života.

Já jsem Powerman, jsem žhnoucí ocelový blesk,
Má armáda je připravena k boji.
Jsem slídič, pohlížím do tvých očí.
Ale heavy metal bude stále silný.

Teď jsem tady…LOST MEMORIES

1.) Slowly fall my brain, fall into my ancient days.
I´m stumbling my affairs, sailing of my mind.

Feeling I´ve lost my memories, fading day by day. Oooo..
Breaking of my destiny, every time hits me.

2.) Running of the time, leaving up my spirit find
What I need sometime, turn around to past.

Feeling I´ve lost my memories, fading day by day. Oooo..
Breaking of my destiny, every time hits me.

R: So the darkness brings you lost memories.
Lonely nights and dreams at stars.

LOST MEMORIES (ZTRACENÉ VZPOMÍNKY)

Moje mysl pomalu padá,
Padá do mých starodávných dní.
Zakopávám o události,
které odplouvají z mé hlavy.

Cítím že ztrácím své vzpomínky,
unikají každým dnem.
Lámání mého osudu mě pokaždé zasáhne.

Běh času nechává mou duši v hledání.
To co občas potřebuji, je ohlédnout se za minulostí.

Cítím že ztrácím…

A tak ti temnota přináší ztracené vzpomínky,
Osamělé noci a sny ve hvězdáchHEAVY METAL MACHINERIA

1.) Where comes the force of thunder and trees touch the sky, cracking rocks and drawing its mystery.
There are those who´re waiting and dreaming their fitful sleep,but anyone affected rest in peace.

Let us pray, cause no-one would be spared,
Far away the rocks give up their tale.
You can try,but theres nowhere to hide.
No more, no more…

R: Heavy metal machineria (you can try, hold out against the wall)
Heavy metal machineria (knocking you down, like a hammerblow)

2.) Where will black clouds covering completely blood-red sky,the armed force will be rolling through the night.
Only blow-out country, here will be survive, forevermore the smoke will be rising high.

Let us pray, cause no-one would be spared,
Far away the rocks give up their tale.
You can try,but theres nowhere to hide.
No more, no more…

R: Heavy metal machineria (you can try, hold out against the wall)
Heavy metal machineria (knocking you down, like a hammerblow)

HEAVY METAL MACHINERIA (HEAVY METALOVÁ MAŠINÉRIE)

Tam odkud přichází síla hromu
A stromy se dotýkají nebes,
praskají skály a odhalují svá tajemství.
Tam jsou ti kteří čekají a sní v neklidném spánku,
ale žáden z nich neodpočívá v pokoji.

Modleme se, jelikož nikdo nebude ušetřen.
V dálce skály vydávají svůj příběh.
Můžeš to zkoušet, ale není se kam skrýt.
Už nikdy víc…

Heavy metalová mašinérie
(můžeš zkusit nastavit hlavu proti zdi)
Heavy metalová mašinérie
(srazí tě k zemi, jako rána kladivem).

Tam kde černá mračna kompletně zakryjí
krvavě rudou oblohu, ozbrojená síla potáhne nocí.
Jen spálená zem se tu uchová,
Navěky bude vzhůru stoupat dým.

Modleme se…

Heavy metalová mašinérie…ANGEL OF SALAVATION

1.) Follow him so blind, flock of sheep there´s like.
From the grave will save us, when the time is close to come.
„Blind relligion Every day“
Sick and evil minds, entwine them about.
They are bringing them visions of tomorrow better ones.
„Fall to abyss every day“

R: It´s the….victim for angel constructed by faith,
Who has to bring them to freedom.
Smash up the reasones, dancing on the blade.
But in the end there will be treason.

In the sky, for them it will be wishing to die and fly,
Is waiting beautiful life so fine.
Daze and blind, believing every lie and try,
Follow the kingdom of madness.

2.) Spill no evil blood, of the other crowd.
Moonshine like a poison running from the prophet mouth.
„Blind relligion Every day“

ANGEL OF SALAVATION (ANDĚL SPÁSY)

Tak slepě ho následují,jsou jako stádo ovcí.
Od hrobu nás zachrání, až se čas naplní.
„Slepá víra každý den“
Nemocná a zlá mysl si je obmotává.
Přináší jim vize lepších zítřků.
„Pád do propasti každým dnem“

Je to oběť pro anděla stvořeného z víry,
Který je má přivést ke svobodě.
Ničení úsudku, tancování po ostří,
Ale na konci bude zrada!

Na nebesích, pro které chtějí umírat a letět,
čeká krásny život, tak skvělý.
Omámení a slepí věří každé lži a zkouší
Následovat království šílenství.

Neprolijí žádnou špatnou krev, pocházející od jiných.
Nesmyslné řeči se jako jed valí z úst proroka.
„Slepá víra každý den“GLORIOUS

1.) I wanna be calling through my pain, I wanna get anywhere for what I´m wishing, well.
I know well what I´m looking for, to be a number one and maybe to let you go.

2.) I like that time when I´m on stage, I want to see your hands andlisten to your hails.
So let me introduce my show, take it or leave it if I´m giving you my soul.

In my eyes, you can see open heaven. Going through my fantasy.
And my spirit which is full of destinations, I will carry out my dream

R: I know you wanna be crying,you wanna die to by glorious.
Maybe however you won´t be looking for anyone.
I know you wanna be crying,you wanna die to by glorious.
Not every one… will be the same.

GLORIOUS (SLAVNÝ)

Chtěl bych křičet skrze svou bolest.
Moc dobře vím, čeho bych chtěl dosáhnout.
Dobře vím co hledám.
Být číslo jedna a možná tě taky nechat jít.

Mám rád tu dobu když jsem na pódiu.
Chci vidět vaše ruce a slyšet jak křičíte.
Tak mi dovolte, abych vám představil svou show.
Buď to přijměte, nebo nechte být, když vám dávám svou duši.

V mých očích můžete vidět otevřené nebe,
procházející mou fantazií.
A mou duši, která je plná cílů.
Uskutečním své sny!

Vím že budeš křičet že budeš umírat pro to abys byl slavný.
Možná že na nikoho nebudeš brát ohledy.
Vím že budeš křičet, že budeš umírat pro to abys byl slavný.
Ale každý….bude stejný.ONE SOLDIERMAN

1.) Come on let me give your fate, and I will give you what you want,
Trust me and you will never regrent and you will pay!
I know that you want some change so I can do a fact,
Piece of you I have to take, but don´t be scared!

2.) Come on tell me what you want, give me a sign don´t be affraid,
Belong to me beyond my fate I give you on my way.
You will see what I can make, I just wanted your depend,
My fingers cannot finish yet for piling money-bags.

I´ll be waiting for the history. Future-time Into my hand, blowing mind, into your head.
I will waiting by history. Another gain for gathering that you will pay to me.

If you walk through the fortuned life, and you search for desire.
Mind your eye for this uncles of false. Sponging on your confidence.

R: Midnight´s comming, slaver´s calling to one soldier man.
Midnight´s comming, slaver´s calling to one soldier man.

2.) So you fool I thank a lot, I´ts so easy to make some words,
Behind the mist they are dissolved and you have nothing (only soul)
You are a victim of the world, master calls you on the show,
Now you´ll be dancing as he blows. You´ll be playing that!.

I´ll be waiting for the history. Future-time Into my hand, blowing mind, into your head.
I will waiting by history. Another gain for gathering that you will pay to me.

If you walk through the fortuned life, and you search for desire.
Mind your eye for this uncles of false. Sponging on your confidence.

R: Midnight´s comming, slaver´s calling to one soldier man.
Midnight´s comming, slaver´s calling to one soldier man.

It´s time……………. It´s time……….

ONE SOLDIERMAN (JEDEN PĚŠÁK)

No tak dej mi svou víru,
A já ti dám to co chceš.
Věř mi a nebudeš nikdy litovat (budeš platit!)
Vím že chceš nějakou změnu a já to mohu uskutečnit.
Kousek z tebe si vezmu, ale neměj obavy!

No tak řekni mi po čem toužíš,
Dej mi znamení, neboj se
Budeš příslušníkem mé víry,
Nasměruji tě na mou cestu.
Uvidíš co všechno dokážu,
Potřebuji jen tvoje spolehnutí,
Mé prsty ještě neskončily s nacpáváním pytlů penězi.

Já si počkám na vývoj změn.
Budoucnost v mých rukou, rozfoukává myšlenky v tvé hlavě.
Budu čekat průběžně.
Další zisk pro shromáždění, až mi budeš platit!

Jestliže kráčíš šťastný životem a pátráš po svých touhách,
Dej si pozor na tyhle falešné strejdy,
Přiživující se na tvé důvěře.

Přichází půlnoc,otrokář volá na jednoho pěšáka.
Přichází půlnoc,otrokář volá na jednoho pěšáka.

Tak ti moc děkuji ty blázne,
je to tak snadné nadělat pár keců,
za mlhou se rozplynou a ty nemáš nic (jenom duši)
Jsi oběť světa, pán tě volá na show.

Teď budeš tancovat jak on píská,
Tohle budeš hrát!

Já si počkám…

Jestliže kráčíš…

Přichází půlnoc…

Už je čas, už je čas…